Dr sci. med. Goran Cvijović

Dr sci. med. Goran Cvijović

Specijalista endokrinologije

Dr Goran Cvijović je specijalista interne medicine i doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije. Tokom dve decenije radio je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao istraživač saradnik i medicinski asistent.

Magistrirao je na temu “Sindrom policističnih ovarijuma”, a doktorirao u oblasti “Sekrecije insulina i insulinske senzitivnosti perifernih tkiva kod poremećaja metabolizma kalcijuma”.

Dr Cvijović je učesnik i član mnogobrojnih svetskih udruženja i kliničkih studija: LEADER, SCALE, ELIXA, FIASP, CREDENCE…Predaje na konferencijama Evroazijskog udruženja Interne Medicine sa sedištem u Sankt Petersburgu, Rusija. Takođe, član je Predsedništva Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja endokrinologa (ESE).