Verica Todorović

Nutricionista i fitoterapeut

Verica Todorović (1968) diplomirala je u prvoj generaciji akreditovanog programa Visoke zdravstvene škole strukovnih studija  za nutricionistu-dijetetičara a zatim završila i specijalističke studije drugog stepena na novom akreditovanom programu za specijalistu nutricionistu iz oblasti javnog zdravlja.

Stručnu praksu obavljala je u KBC Zvezdara i Domu zdravlja Dr Milutin Ivković – Palilula gde je radila na planiranju i organizaciji ishrane, konsultantskom radu sa pacijentima na prevenciji, organizovanju radionica za decu predškolskog uzrasta, kao i radu sa manjim grupama pacijenata na edukaciji o pravilnoj ishrani. Pripravnički rad je obavila u Domu zdravlja Dr Milutin Ivković – Palilula u centru za prevenciju na poziciji nutricioniste gde je radila individualno sa pacijentima, u maloj grupi, sistematske preglede… Verica Todorović je svoje stručno usavršavanje obavljala u zdravstvenoj ustanovi KBC Bežanijska kosa, Beograd na poslovima: planiranje individualne i kolektivne ishrane pacijenata, planiranje nabavke namirnica, ocena kvaliteta namirnica (organoleptički i senzorno), praćenje i kontrola dijetetske terapije, edukacija kadra na pripremi hrane,  edukacija pacijenata o pravilnom principu ishrane, istraživanje u zdravstvenom timu.

Od 2007. godine na kontinuiranoj je edukaciji iz oblasti ruske i nemačke fitoterapije. U Udruženju za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes sertifikovana je u oblasti fitoterapije: viši nivo jedan fitoterapije – racionalna i tradicionalna fitoterapija imunih oboljenja, viši nivo dva fitoterapije-racionalna i tradicionalna fitoterapija metaboličkih sindroma.  Upisana je u Registar praktičara tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa – grupa za fitoterapiju gde stečeno znanje i veštine može da se koristi u svrhu dijagnostike i terapije. Plan i program je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije, najvišeg akreditacionog tela u oblasti kontinuirane medicinske edukacije i sprovodi se u saradnji sa Srpskim lekarskim društvom.

Bila je koautor na udžbeniku iz predmeta Tradicionalna ishrana za studente Visoke zdravstvene škole specijalističkih studija u Beogradu, kao i koautor na istraživačkom radu Marketing i moderni menadžment u zdravstvenom turizmu. Verica je aktivno učestvovala na projektima Medikal SPA asocijacije Srbije u vezi sa promocijom zdravog stila života kao što su Vrtić zdravlja, Bezbedno na suncu, Nostalgični koktel, Pravilnom ishranom do zdravih stilova života, Biram zdravlje, Unapređenje ponude seoskog turizma Srbije, Idealan selfness vikend u Srbiji, Srpska srednjovekovna trpeza, Gastroheritologija, Moderna tradicionalna srpska trpeza, Srpski sto – hrana i napici sa geografskim poreklom, Balkan SPA trpeza…

Tokom 2017. završila je i obuku za specijalistu Vedapulse-Veda genetics (pulsna dijagnostika), kod dr Olega Sorokina.