Prof. dr Jagoda Jorga

Prof. dr Jagoda Jorga

dijetoterapeut i nutriterapeut

Obrazovanje, diplome i titule:

  • Nacionalni ekspert za gojaznost /European fellow in obesity/ 2004
  • Medicinski fakultet Beograd Feb 1993, Doktor medicinskih nauka
  • Medicinski fakultet Beograd, Sep 1992, Subspecijalista iz Ishrane zdravih i bolesnih ljudi
  • Medicinski fakultet Beograd, Feb 1989, Magistar medicinskih nauka
  • Medicinski fakultet Beograd, Feb 1988, Specijalista higijene i medicinske ekologije
  • Medicinski fakultet Beograd, Jun 1979, Doktor medicine

Profesionalna biografija:

Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Beogradu radila kao lekar u više zdravstvenih ustanova u Mladenovcu, Beogradu, Poreču. Od 1983.godine započinje univerzitestsku karijeru kao asistent pripravnik na Odeljenju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, a potom u različitim zvanjim radila na Medicnskom fakultetu u Beogradu sve do 2017.godine kada je penzionisana u zvanju redovnog profesora. Nakon toga radi kao nezavisni konsultant iz oblasti hrane i ishrane.

Pored rada sa studentima, sve vreme radila u Savetovalištu za dijetetiku sa pacijentima kojima je nutritivna terapija osnovna ili je deo lečenja na zahtev drugih specijalista.

Objavila je preko 200 naučnih radova, urednik udzbenika Higijena za studente medicine i ko-autor u više knjga za poslediplomsko usavršavanje.

Član profesionalnih udruženja:

Internacionalne asocijacije za proučvanje gojaznosti , osnivač I potpredsednik Jugoslobenskog udruženja za gojaznost YASO 1997 - 2005., a potom Srpskog udruženja za gojaznost SASO /od 2006-/. Član Srpskog lekarskog društva.