KVANTNA MEDICINA

Šta je kvantna medicina i kako organizam leči sam sebe?

Kvantna medicina spaja znanja kvantne fizike i znanja drevnih civilizacija. Bazira se na otkriću sopstvenih, karakterističnih frekvencija svakog živog organizma.

Početak bolesti se najpre manifestuje u poremećenoj frekvenciji elektromagnetnog talasa. Stabilna frekvencija elektromagnetnog polja je garant stabilnosti biohemijskih procesa. Poremećene  frekvencije vode u promenu biohemijskih procesa i pojavu bolesti. Mogu se korigovati  putem rezonantnih odgovora organizma na emitovane elektromagnetne signale. Oni mogu biti male snage iz krajnje niskih ili krajnje visokih frekventnih opsega, podsticanjem samoorganizacionih i samoregulatornih procesa i oslobađanja sopstvenih biološki aktivnih supstanci – vlastitih “medikamenata”. Te supstance su u znatno manjoj količini potrebne, jer su višestruko aktivnije od farmako-preparata i što je najvažnije, potpuno su bezopasne i bez alergijskih reakcija. Na taj način organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest.

Njeni najpoznatiji predstavnici su rezonantne metode: mikrotalasna rezonantna terapija i biorezonantne metode dijagnostike i terapije.

 

Koji su efeti kvantne medicine?

Neograničene mogućnosti u preventivi, lečenju, rehabilitaciji, estetskoj medicini, anti-age procesima…

Ispoljava trenutno, ali i produženo  dejstvo (posle svake seanse i po završetku terapije)

Koriguje bolest u celini (na primer kod pacijenta sa čirom na želucu, zaceliće ulkusna grizlica, ali će se izlečiti i ulkusna bolest) ovom terapijom postiže se normalizacija na fizičkom nivou i u mentalno-emotivnoj sferi pacijenta, što je značajno za prevazilaženje  psihosomatske prirode oboljenja.

 

Kome je namenjena kvantna medicina?

Zbog svoje neškodljivosti, može se sprovoditi od rođenja pa do najdublje starosti, preventivno, dijagnostički ili terapeutski.

 

MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA  (MRT)

Šta je mikrotalasna rezonantna terapija?

Ova reprezentativna metoda kvantne medicine daje izuzetno dobre rezultate u očuvanju zdravlja, ali i terapiji i rehabilitaciji pacijenata u neograničenom indikacionom polju.

Nakon dugogodišnje primene u više od 1. 500 kabineta u bivšem SSSR-u i nakon kliničkog ispitavanja njenog delovanja na više od 1. 500. 000 pacijenata, MRT je 1989. godine u Briselu proglašena za perspektivnu metodu III milenijuma.

Mikrotalasnu rezonantnu terapiju odlikuje visoka efikasnost (skraćuje se period lečenja 1,5-2 puta u odnosu na druge metode), uz smanjenje ili eliminaciju farmaceutskih preparata.

 

Kome je namenjena MRT?

Indikaciono polje praktično je neograničeno: bolna i  posttraumatska stanja, ortopedske, neurološke, ginekološke (funkcionalne dismenoreje, sterilitet), urološke, endokrinološke, respiratorne i ORL bolesti, dečje bolesti, dečja cerebralna paraliza, bolesti organa za varenje… Ima izuzetno značajno mesto u anti-aging regenerativnoj medicini.

 

Kako se sprovodi MRT?

Sprovodi se generatorima male snage emitovanih elektromagnetnih signala (od 10¯³do 10¯²°W/cm²), preko bioaktivnih tačaka ili zona (akupunkturne tačke), na površini kože, bez štetnih efekata. Akupunkturne tačke se nalaze na mestima preseka elektromagnetnih talasa. Odlikuje ih 6 -10 puta povećana električna provodljivosti  brži prenos elektromagnetnih signala.

Metode lečenja: deset vezanih seansi

Ponovni postupci lečenja (za pojedine bolesti): nakon 3 nedelje do 1,5 meseci

**************************************************

BIOREZONTANTNA TERAPIJA (BRT)

Šta je biorezonantna dijagnostika i terapija?

Biorezonantna dijagnostika i terapija je naučno dokazana metoda razvijana u Nemačkoj i SSSR, korišćenjem slabih elektromagnetnih oscilacija živih bića. Cilj je da se obnovi funkcionalna mogućnost sopstvenih regulacionih sistema, dajući stimulans za poništavanje patoloških elektromagnetnih oscilacija i na taj način ponovo uspostavi pravilno funkcionisanje biokibernetskog kruga.

 

Kako se sprovodi BRT?

Biorezonantna terapija (BRT), koristi slaba elektromagnetna emitovanja u korekciji funkcije tela. Biorezonantnom dijagnostikom mogu se detektovati funkcionalni poremećaji u organizmu, a pravilnim izborom određenih frekvencija elektromagnetnog polja mogu se ti poremećaji i otkloniti preko BRT, pojačavanjem endogenih (sopstvenih) očuvanih “zdravih“ frekvencija ili primenom egzogenih (spoljašnjih) frekvencija u aktiviranju endogenih oscilacija i pokretanjem samoorganizacionih procesa u organizmu.

Korišćenjem različitih modula može se vršiti bio-funkcionalna segmenatna dijagnostika, elektropunkturna dijagnostika i terapija, endogena biorezonantna terapija, a preko modula za VRT (vegetativni rezonantni test) iz digitalne forme selektora određuje se široki spektar parametara (čak preko neverovatnih 70. 000).

 

Kome je namenjena BRT?

Širok je spektar primene biorezonantne dijagnostike pomoću koje se dijagnostikuju:

Opterećenja organizma (geopatogeno, radioaktivno, elektromagnetsko, alergološko, toksičko, parazitarno, virusno, bakterijsko, gljivično….)

Određivanje fiziološkog stanja i otkrivanje organa čiji je rad poremećen i vrstu njihovog poremećaja

Kompatibilnost i efikasnost leka: Određivanje vitamina i nedostatka minerala

Prepoznavanje benignih i malignih procesa

Određivanje biološkog indeksa (starost),  iscrpljenosti imuno i endokrinog sistema, uz određivanje adaptacionih rezervi

 

Kako se koristi BRT?

Koristi se u preventivne, dijagnostičke i terapeutske svrhe.

Detektujući neki od navedenih poremećaja, ili opterećenja i pre kliničkih  ispoljavanja bolesti, daje nam mogućnost da preduzmemo preventivne korake, eliminacijom faktora opterećenja koji mogu odvesti u bolest.

Ovakav kompleksan način pretraživanja daje mogućnost potpunog sagledavanja uzročno-posledičnih veza u nastanku funkcionalnih poremećaja i bolesti. Može se naći odgovor zašto su pojedini pacijenti rezistentni na odredjenu terapiju (na primer: hipertenzija se održava uprkos  dobro ordiniranoj farmakoterapiji, a uzrok rezistencije se može kriti u elektromagnetnom opterećenju organizma).

Takođe može da pruži odgovor zašto se određeni problemi uporno ponavljaju iako nema vidljivih razloga za to (na primer: anemija kao posledica nekompatibilnih protetičkih materijala). Pomoću BRT takođe mogu da se otkriju ozbiljni poremećaji u organizmu zbog radioaktivnih opterećenja. Osim detekcije, aparat nudi i terapeutske mogućnosti u korigovanju određenih poremećaja, bilo kao deo kompleksnog lečenja, bilo kao BRT monoterapije.

 

Koja su sve polja delovanja BRT?

Široko je indikaciono polje: poboljšanje i ponovno uspostavljanje prirodne energetske i psihološke  ravnoteže;  eliminacija virusnih, bakterijskih i parazitskih opterećenja; opterećenja toksinima, teškim metalima, alergenima; primena u tretmanu reumatskih oboljenja, degenerativnih i zapaljenjskih procesa; određivanje inkompatibilnosti sa lekovima i sa tim povezane alergijske reakcije; tretiranje alergija;  podrška isceljujućim procesima posle operacija, fraktura, kontuzija, podrška tokom lečenja bolnih stanja; vegetativne distonije hiperaktivnog sindroma dece…), uz poštovanje kontraindikacija daje dobro obučenom lekaru neograničene mogućnosti u integrativnom, personalizovanom, kompleksnom pristupu zdravlju I bolesti.