HOMEOPATIJA

Šta je homeopatija?

Homeopatija je terapeutska metoda nastala u 18. veku, čiji začetnik nemački lekar Samuel Haneman je prvi put u istoriji medicine formulisao, uočio i postavio njeno načelo: sličan se sličnim leči. Princip sličnosti koji je dokazao u kliničkom iskustvu je da: senzitivnost pacijenta prema nekoj supstanci predstavlja izraz rezonancije između njega i supstance (na primer: konzumacija kafe često dovodi do nesanice i neuobičajene aktivnosti uma i tela kod zdrave osobe, a homeopatski lek na bazi kafe lečiće nesanicu kod pacijenata s istim takvim simptomima). Drugi princip je razređivanje uz određene vibracije – potenciranje leka, čime se poništava toksični, a pojačava terapeutski efekat.

 

Šta je cilj homeopatije?

Homeopatija se zasniva na holističkom pristupu pacijentu i njen cilj je postizanje ravnoteže kod osobe na emocionalnom, mentalnom i fizičkom nivou. Prvi razgovor homeopata s klijentom obično traje 1 – 2 sata, a cilj homeopate je da sazna što više detalja o tegobama pacijenta kako bi pronašao homeopatski lek koji pokriva celokupnu sliku pacijenta i njegove tegobe. Ispravno odabran lek dovodi do dugotrajnog izlečenja. Trudnice i dojilje bi trebalo da se posavetuju i sa lekarom i homeopatom pre upotrebe homeopatskih lekova, a većina njih može se koristi u trudnoći.

 

Kada se primenjuje homeopatija?

Za uspešnu terapiju važno je poznavanje celokupnog kompleksa simptoma i individualne reakcije čoveka, načina ispoljavanja tih simptoma, mentalnih i emocionalnih promena, modaliteta, poboljšanja, pogoršanja… Mogućnosti homeopatskog lečenja su izuzetno velike, od prevencije i lečenja akutnih bolesti u najranijoj fazi, zatim u fazama nastajućih komplikacija, u dugotrajnim hroničnim bolestima, kao i rehabilitaciji pacijenata. Homeopatski preparati su regulisani nacionalnim propisima i Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Delujući u ultraniskom razblaženju, tek razvojem kvantne medicine razvili su se uređaji za praćenje energetskih nivoa homeopatske supstance, reda veličine 10-24 mmola/L, te se umesto traženja hemijskih ostataka razblažene homeopatske supstance, istraživanja vrše pomoću nuklerne magnetne rezonance i laserskim fotorasejanjem.