Dr Vladimir Arsenijević

Dr Vladimir Arsenijević

Specijalista opšte i urgentne hirurgije

Dr Vladimir Arsenijević rođen je 21. decembra 1970. godine u Lazarevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Osnovne studije je započeo i završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je 2003. godine, a 2015. godine i užu specijalizaciju iz Urgentne hirurgije. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabran je u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Opšta hirurgija - Urgentna hirurgija) počev od 2015. godine.

RADNO ISKUSTVO:

Po završenom lekarskom stažu i završenom stručnom ispitu, zaposlen je u Ugrentnom centru KCS u Beogradu. Trenutno je načelnik prijemno-trijažne službe KUH u CKCS

 

ČLANSTVA:

Tokom studija uključivan je u više naučno-istraživačih radova i učesnik je brojnih kongresa studenata medicine i stomatologije bivše Jugoslavije. Počasni je član Udruženja interdisciplinarne estetike i antiejdžing medicine Srbije - SESIAM. Član je SLD i IASGO. Aktivni je učesnik brojnih domaćih i internacionalnih kongresa iz AAG medicine.