Dr Ivana Buzadžić

Dr Ivana Buzadžić

molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike

Obrazovanje

Nakon diplomiranja na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer molekularna biologija i fiziologija, volontirala na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerziteta u Beogradu.

2006. godine počela je sa radom u laboratoriji za humanu genetiku i prenatalnu dijagnostiku KBC Zvezdara. Aktivni je član genetskog savetovališta.

2011. godine završila je specijalističke studije sa temom Genetički polimorfizmi citohrom P450 i povezanost sa Parkinsonovom bolešću.

2008/2009 upisala je doktorske studije, smer Neuronauke, modul Neurobiologija sa neuroimunohemijom, Univerziteta u Beogradu.

Tema disertacije – Povezanost genetičkih polimorfizama sa motornim i ne-motornim komplikacijama kod Parkinsonove bolesti, završena na Vojno medicinskoj akademiji.

2012. godine u saradnji sa odeljenjem psihijatrije bolnice dr Dragiša Mišović, pokrenula je studiju farmakogenetike u terapiji depresije i schizophrenije. Zajedno sa lekarima odeljenja za psihijatriju KCS i bolnice dr Dragiša Mišović, formulisala drugi doktorat sa temom – Farmakogenetičke varijacije u terapiji depresije.

2015. godine pokrenula je sektor molekularne dijagnostike u Laboratoriji za medicinsku biohemiju NovaMed, gde je i dalje stručni saradnik.

2016. godine radi na razvoju nutrigenetike u Aqualab laboratoriji

2018. godine, direktor i osnivač GEMMO centra, prvog genetičkog savetovališta za personalizovanu medicinu.

2019. godine, upisala doktorske studije na medicinskom fakultetu u Zagrebu

Poslednjih godina intenzivno radi na primeni genetike u personalizovanoj medicini, na polju farmakogenetike, nutrigenetike, sportske genetike.

Član je Društva genetičara Srbije, Društva za neuronauke Srbije, KLINIS