Dr Zlata Jovanović Ignjatić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor Zlata Jovanović Ignjatić (1955), među prvima je u Srbiji, još 1993. godine, počela da se bavi kvantnom medicinom (jedan je od začetnika kvantne medicine-mikrotalasne rezonantne terapije), homeopatijom, akupunkturom.

Osim diplome Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije, dr Zlata Jovanović Ignjatić bila je na brojnim postdiplomskim usavršavanjima iz socijalne pedijatrije, akupunkture, kvantne medicine, (mikrotalasne rezonantne terapije i biorezonantne dijagnostike i terapije), klasične homepopatije, u Srbiji i inostranstvu.

Još od 1999. edukator je u brojnim školama kvantne medicine, akupunture, elektrodijagnostike po Folu i homeopatije širom Srbije i Slovenije, i rukovodilac Škole kvantne medicine (mikrotalasna rezonantna i biorezonantna dijagnostika i terapija), elektrodijagnostike po Folu i homeopatije ruskog državnog univerziteta za obrazovanje zdravstveni radnika RUDN, Moskva.

Od 2008. je potpredsednik Srpskog udruženja za integratvnu medicinu (SUIM), a tokom svoje bogate lekarske karijere obavljala je više funkcija: bila je i predsednik sekcije za akupunkturu Srpskog lekarskog društva, osnivač i prvi predsednik aktiva za Kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva, osnivač i prvi predsednik Udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine Quantess, jedan od osnivača IASC – Internacionalnog udruženja za holistički pristup u antristres programima, licencirani predstavnik Kvantne medicine-Mikroptalasne rezonantne terapije-Kvantum Sitko-Kijev Ukrajina za Srbiju, Balkan i EKTM,  kao i  za Biorezonantnu dijagnostikiu i terapiju IMEDIS-Moskva, za Srbiju i Sloveniju, član Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije (od 2005-2017 god), kao i član raznih naučnih komiteta i saveta.

Autor je monografije “Kvantno hologramske medicine kroz prizmu akupunkturnih i mikrotalaasno rezonantnih (samo)regulatornih mehanizama”(2010god), a uz grupu autora i koautor “Antistres holističkog priručnika” (sa osnovama akupuntkure, mikrotalasne rezonantne terapije, relaksacione masaže, aerojonoterapije, autogenog treninga i svesti, iz1999 god). Iza dr Zlate Jovanović Ignjatić su brojni stručni radovi objavljeni na mnogobrojnim kongresima u zemlji i inostranstvu i publikovani u stručnim časopisima, a koji potvrdjuju visoku efektivnost  kvantne medicine i homeopatije kod više hiljada pacijenti u njenoj višedecenijskoj praksi.