dr Ioanna Batsialou, MD PhD

Specijalista mezoterapije, estetske i anti-aging medicine, profesor doktor Ioanna Batsialou, jedan od najrespektabilnijih lekara u neoperativnoj estetskoj medicini, mezoterapiji i anti-aging medicini u Evropi.


Rođena je 17. avgusta 1971. u Grčkoj gde je završila osnovnu i srednju školu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u koji je stigla 1997. godine. Među prvim lekarima u Srbiji počela je da se bavi mezoterapijom i danas je najveći stručnjak u ovoj oblasti u našem regionu. Nakon magisterijuma i brojnih specijalizacija, doktorirala je u 32. godini i stekla zvanje Doktora medicinskih nauka 2003. godine.
Vlasnik je preko 70 različitih sertifikata i diploma prestižnih škola i univerziteta širom sveta i učesnica raznih kongresa. U Parizu je subspecijalizirala sve oblasti mezoterapije – za bolna reumatska stanja i postreumatska stanja, estetske i dermatološke promena.

Paralelno sa usavršavanjem u Francuskoj, 2006-2007. godine je u Belgiji završila subspecijalizaciju iz anti-aging medicine i dobila diplomu International master course in anti-aging, kao i za ekstra-eksperta za mezoterapiju.
Profesor je na Visokoj školi zdravstvenih studija u Beogradu, kao i na Visokoj sanitarnoj školi “Visan”, ali i instruktor za mezoterapiju i Revitacare kao i za Teoxan filere.

Uvaženi je član i Svetske asocijacije anti-aging medicine – World Society of Interdisciplinary of Anti-Aging Medicine (WOSIAM). Osim što radi širom Srbije i Grčke, dr Ioanni Batsialou poverenje poklanjaju pacijenti i u Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Velikoj Britaniji…
Pored velike posvećenosti i ljubavi prema poslu i pacijentima, zalaganju za primenu anti-aging medicine u službi zdravog starenja, dr Ioanna Batsialou je majka, supruga, filantrop i dobitnica Ordena Svetog Save koji joj je 2017. godine uručio Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, a iste godine ispred Grčke pravoslavne crkve vladika Timotoes ju je odlikovao Ordenom zlatnog krsta Svetog Serafima.